Шектеу шараларын бұзғаны үшін жауаптылық:

Мемлекеттік инспекциялар мен мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына қызметтік міндеттерін орындау кезінде, жарлықтарды, бұйрықтарды, ережелерді және басқа талаптарды сақтамау

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-бабының 1 және 2-бөлігі, 462-бабының 3-бөлігі

- жеке тұлғаларға - үш, лауазымды адамдарға, шағын бизнес субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - жүз, орта бизнес үшін - жүз елу, ірі бизнес үшін - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

- жеке тұлғаларға - жеті, лауазымды адамдарға, шағын бизнес субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға - екі жүз, орта бизнес үшін - үш жүз, ірі бизнес үшін - төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

- жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға - он бес, шағын бизнес немесе коммерциялық емес ұйымдар үшін - жүз, орта бизнес үшін - екі жүз, ірі бизнес үшін - бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұрумен немесе қызметтің кейбір түрлерін тоқтата тұрумен немесе тоқтатпай-ақ. 

Өз құзыреті шегінде мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары (лауазымды адамдар), мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары шығарған заң талаптарын, ұсынымдарын, қаулыларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны, осы Кодекстің 162 және 227-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға - он бес, шағын бизнес немесе коммерциялық емес ұйымдар үшін - жүз, орта кәсіпкерлік үшін - екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн - бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, рұқсаттың қолданылуынсыз немесе қызметтiң жекелеген түрлерiмен немесе тоқтата тұрумен айыппұл салуға әкеп соғады.